En rörlig helhetslösning.

Tillsammans utforskar vi vad för rörligt content ni ska nyttja och hur detta ska utformas på bästa sätt. Vi producerar det, helt för egen maskin. Vi stöttar er i publicerings- och annonseringsarbetet så mycket det behövs.

Grå-våg-02.png

En enkel formula där alla delar integreras för att skapa kvalitet och resultat.

1

Strategi- & förarbete

Allting börjar med en nulägesanalys för att förstå alltifrån målgrupp till önskad effekt. Därefter tittar vi på vad och hur det ska produceras, till kanaler och parametrar för efterarbetet.

Hur ska vi utnyttja färg och form för att förbättra siffror och sälj.

Produktion av film & content

Vi projektleder, filmar, klipper och producerar all form av rörligt content med kunskap inom allt från klassisk videoproduktion till animation och 3D-grafik. 

 

Vi sitter tillhandahåller allt i från drönare till egen foto- och inspelningsstudio för att på ett smidigt sätt kunna ta oss an alla typer av uppdrag och effektivt kunna producera förstklassigt content.

2

3

Annonsering & efterarbete

För att det content som produceras ska få den genomslagskraft som önskas krävs att det vävs samman med optimal och anpassad annonsering. 


Vi arbetar med annonsering mot alla digitala plattformar där vi analyserar arbetet löpande och förbättrar både parametrar och innehåll för att skapa bästa möjliga resultat.

mörk-Grå-våg-01.png

Våra styrkor

Filmproduktion, digital marknadsföring & affärsutveckling - Allt i ett

Vi har integrerat tre kunskapsområden: filmproduktion, digital marknadsföring och affärsutveckling. Sammanfattat medför detta att vi kan allt med digital färg och form, att vi förstår att slutmålet ligger i förbättrade sälj och siffror, och att vi genom en effektiv arbetsprocess tar er från eget ritbord till erhållet resultat. 

Hela kedjan: Från strategi, till ritbord, till annonsering och analys. 

Vi håller i stafettpinnen hela vägen för att hålla tempo. Allt börjar med en bra nulägesanalys där vi tillsammans lägger grunden för strategin. Att bena ut vad, hur och varför tillsammans skapar oss ett bra ramverk om vad ni vill uppnå. Vi tar ramverket till ritbordet för att förädla och gör det realiserbart sedan går det till produktion. Därefter hjälper vi er att sköta publicering och annonsering för att nå full effekt.

Vi tycker om att skapa olika typer av content - Att experimentera - Att bredda oss

För oss handlar det om att leverera överträffa önskad effekt. Det är därför viktigt att våga tänka utanför boxen dvs det behöver inte vara en klassisk videoproduktion. Förarbetet och analys kanske landar i att vi inser att ett flöde av videopoddar eller tre halvanimerade produktfilmer är det som ska prioriteras. Eftersom vi har gedigen erfarenhet och bredd av många olika typer av produktioner och skapat mycket olika content, rörligt som stilla, enkelt som avancerat, kan vi erbjuda det mesta.

I samma lokal där vi klipper och klistrar har vi även vår inspelningsstudio som vi använder för projekt. Med mycket utrymme, belysning och diverse olika bakgrunder kan vi skapa precis den miljö som önskas.

Grå-våg-02.png

Våra studio

Bästa Sändningstid Norden AB

Drakegatan 7

41250 Göteborg

Kontakta oss

  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram