Utbildning i att skapa film för digitala kanaler på Medieinstitutet

Mörkblå-våg-02.png
Hösten 2020 fick Bästa Sändningstid och Jakob möjlighet att hålla en egen kurs i att skapa rörligt innehåll och film för digitala kanaler på Medieinstitutet i Göteborg. Kursen sträckte sig under 6 veckor (30 yhp) och målet var att ge studenterna en god inblick i och praktisk introduktion till förarbete, filmproduktion samt paketering, distribution och annonsering. Under hösten stöttade även Bästa Sändningstid och Jakob andra kurser inom området för filmskapande och digital marknadsföring. 

Medieinstitutet är en yrkeshögskola placerade i Göteborg, Stockholm och Malmö med utbildningar inom allt från webbkommunikation, onlinemarknadsföring och skapande av digitalt content. 

 

Hösten 2020 fick Bästa Sändningstid och Jakob möjlighet att hålla en egen kurs i att skapa rörligt innehåll och film för digitala kanaler på Medieinstitutet i Göteborg för klassen Digital Content Designers. Kursen sträckte sig under 6 veckor (30 yhp) och innefattade både distansförsäljning, praktiska moment och genomgångar i klassrum. Upplägget och innehåll sattes samman av Bästa Sändningstid och Jakob med målet att ge studenterna en god inblick i och praktisk introduktion till förarbete, filmproduktion samt paketering, distribution och annonsering. Att väva samman det strategiska förarbetet av målsättning och mätvärden, med det som sedan produceras, med annonseringen och distributionen av filmerna, för att uppnå så bra slutresultat som möjligt.  

 

Kursen innefattade moment såsom 

  • Strategiskt tänkande samt skapande av utkast/idé/koncept 

  • De tekniska bitarna runt ljud- och videoinspelning samt ljussättning

  • Redigering och klippning samt effekthantering och att arbeta med ljud

  • Moderna produktionsformer

  • Sökoptimering och video

  • Paketering, publicering, annonsering, analysering och revidering av video

 

Detta var en fantastisk möjlighet men som krävde oerhört mycket förberedelse i att sätta samman ett helt kursupplägg med 18 heldags föreläsningstillfällen samt inlämningsuppgifter och projektarbeten.

 

Under hösten stöttade även Bästa Sändningstid och Jakob andra kurser inom området för filmskapande och digital marknadsföring. 

För att låta studenterna ha modernt och bra utbildningsmaterial att luta sig mot satte Jakob ihop en egen Youtube-kurs där han steg för steg lärde ut hur man klipper film. Ett uppskattat läromedel där de fick tillgång till materialet som användes och kunde ta allt i deras egna takt. Totalt är det ett dussin avsnitt på totalt 8-9 timmar.

Uppdrag
Mission01-black.png

Utforma en kurs i att skapa film för digitala kanaler på Medieinstitutet för studenter som pluggade Digital Content Designers. Målet var att ge studenterna en god inblick i och praktisk introduktion till förarbete, filmproduktion samt paketering, distribution och annonsering.

Arbete
work01-black.png

 Inledningsvis utformades ett helt kursupplägg med 18 heldags föreläsningstillfällen samt inlämningsuppgifter och projektarbeten. Kursen sträckte sig under 6 veckor (30 yhp) och innefattade både distansförsäljning, praktiska moment och genomgångar i klassrum.

resul01-black.png
Resultat

Ett gäng studenter som förhoppningsvis gick vidare med förbättrad kunskap inom området att väva samman det strategiska förarbetet av målsättning och mätvärden, med det som sedan produceras, med annonseringen och distributionen av filmer, för att uppnå så bra slutresultat som möjligt.