Löpande medieproduktion åt Göteborgs Tekniska College

Mörkblå-våg-02.png
Sedan 2020 har vi producerat rörligt och stilla innehåll åt Göteborgs Tekniska College och Göteborgs Tekniska Gymnasium för att stärka deras varumärke och öka söktrycket inom deras olika segment. Vi har projektlett och producerat allt från stora reklamfilmer till att löpande utforma annonser för att stötta det dagliga marknadsarbetet. Här nedan kan ni ta del av lite olika projekt och kampanjer.
Papper-header01.png
Filmer och annonser åt Yrkeshögskolan  
GTC fick beviljat fem yrkeshögskoleutbildningar för hösten 2020 och vi fick i uppdrag att projektleda och producera fyra utbildningsfilmer, en central reklamfilm samt diverse annonser. På en månad lyckades vi utforma koncepten, spela in allt material och klippa ihop filmer som höjde söktrycket med över 100% på några av utbildningarna.

Det viktiga i produktionen för yrkeshögskolan var att via bild, ton och innehåll framhäva de olika karakteristiska dragen för de olika programmen. Samtidigt fick innehållet inte fick bli för tekniskt. Att sätta människorna i centrum var viktigt, och att förmedla en varm och inbjudande känsla. Delar av resultatet kan ni skåda nedanför.

Den centrala reklamfilmen för yrkeshögksolan

Programfilmen för Underhållstekniker - el och automation

Papper-header01.png
Skol- och programfilmer GTG
Ett digital mässa ställde krav på en mässfilm. Formatet på mässan tillät två, därför utnyttjade vi också detta i att skapa två filmer. Resultatet blev så pass bra och skolan så pass nöjda att det blev skolans officiella reklamfilmer.

I Pandemins fotspår omvandlades den fysiska gymnasiemässan till en digital och antalet inbjudningar till öppet hus och dylikt reducerades kraftigt. Vi fick på uppdrag av GTG att utforma och producera film/filmer som kunde användas på denna digitala mässa och potentiellt via andra digitala kanaler. Genom diverse workshops, strategiskt förarbete och två inspelningsdagar landade det i två filmer: En central och övergripande film som kommunicerar känslan och lite smått & gott från skolans olika delar. Samt en programfilm som med text och animerade moment förklarar mer ingående om skolans olika program.

Programfilmen som förklarar mer om programmen och kurserna

Den centrala, övergripande filmen för GTG

Papper-header01.png
Projektledde och producerade utbildningsfilmer åt b.l.a. Volvo och SKF
När Volvoägda Göteborgs Tekniska College bestämde sig för att utforma en utbildningsplattform för alla de tiotusentals medarbetare, där de kunde vidareutveckla sina kunskaper inom digitalisering, fick Bästa Sändningstid ansvar för att projektleda arbetet och producera de 10 filmer som på 10-15 minuter skulle presentera varje område.

När pandemin tvingade till permittering beslutade storbolagen att införa obligatorisk utbildning av sina anställda. I detta skede bestämde sig Volvoägda Göteborgs Tekniska College att utforma en utbildningsplattform för alla de tiotusentals anställda där de kunde vidareutveckla sina kunskaper inom digitalisering och alla dess subgrenar. Denna satsning genomfördes tillsammans med bland annat Volvo Cars, Volvo Group och SKF, med stöttning från Vinnova. 

 

Plattformen och utbildningen bestod av 10 moduler där Bästa Sändningstid fick ansvar för att utforma och producera de 10 filmer som på 10-15 minuter skulle presentera varje område. På bara 5 veckor spelades 10 filmer in och klipptes ihop. Resultatet blev oerhört uppskattat av både inblandade parter och av de tiotusentals medarbetare som deltog i kursen. Detta hjälpte dessutom bolagen att höja kompetensnivån inom industrin och göra sig ännu mer konkurrenskraftiga.

GTC-01.gif

9 bilder utplockat av 150 minuter färdigproducerad utbildningsfilm

Uppdrag
Mission01-black.png

Kontinuerligt stötta både GTG och GTC i att producera rörligt innehåll för skolorna, kampanjer, projekt och i utbildande syfte. Att skapa bättre synlighet och öka intresset för skolorna och varumärkena.

Arbete
work01-black.png

Vi genomför både större produktioner för diverse olika satsningar samt mindre löpande arbete för att stötta annonsering och distribution i deras digitala kanaler.

resul01-black.png
Resultat

Starkare söktryck mot tekniska utbildningar i tider när det generella söktrycket mot tekniska utbildningar minskar i landet.