Kundreferens- och gästhamnsfilmer åt Dockspot

Mörkblå-våg-02.png
2020 kopplades Bästa Sändningstid in för att skapa rörligt innehåll och film för att fortsätta Dockspots satsning att synas via sociala kanaler. Under våren 2020 skapades referensfilmer och gästhamnsfilmer för att både nå ut till andra hamnar och även till nordiska båtgäster. Dessa filmer fick oerhört bra mottagande och fick en enorm spridning via diverse sociala plattformar och tillsammans med annonsering nådde de totalt över 100 000 visningar. 2020 hade Dockspot sitt bästa år och bästa sommar någonsin sett till antalet båtgäster.

Dockspot.com grundades 2009 som ett resultat av en hög efterfrågan från båtgäster som ville planera och boka sin Båtsemester online. - “hamnkontoret i Smögen har ca 60-80 samtal om dagen från gäster som vill boka sin plats i hamnen! ” 9 hamnar anslöt sig till tjänsten första året: Björholmen Marina, Bohus Malmön Marina, Smögen, Hasselösund, Tanumstrand, Mariefred, Strängnäs, Furusund och Oxelösund. Idag är Dockspot nordens största hamnbokningstjänst med visionen att göra attraktiva kustpärlor tillgängliga för alla båtgäster som vill ha en högkvalitativ semesterupplevelse.

 

2019 började Dockspot arbeta mer med digital marknadsföring vilket förbättrade resultatet enormt. 2020 kopplades Bästa Sändningstid in för att även skapa rörligt innehåll för dessa sociala kanaler och kampanjer. Under våren 2020 skapades referensfilmer och gästhamnsfilmer för att både nå ut till andra hamnar och även till nordiska båtgäster. Dessa filmer fick oerhört bra mottagande och fick en enorm spridning via diverse sociala plattformar. Bästa Sändningstid var med och utformade och producerade innehållet, samt stöttade med förbättringar under distributionen. 

 

2020 hade Dockspot sitt bästa år och bästa sommar någonsin sett till antalet båtgäster. 

En av hamnfilmerna. Denna producerad för Fjällbacka en vinterdag.

Uppdrag
Mission01-black.png

Att både skapa kundreferensfilmer för att sälja in Dockspot som tjänst till andra gästhamnar och samtidigt producera gästhamnsfilmer för att nå ut till båtgästen.

Arbete
work01-black.png

Under vinter och vår besöktes diverse hamnar längs med västkusten där intervjuer, samtal och miljöbilder spelades in för att tillsist sätta samman dessa filmer för att lyfta dessa kustpärlor. Fler hamnar planerades in men Corona-pandemin satte stopp för fler besök och fler filmer. 

resul01-black.png
Resultat

2020 hade Dockspot sitt bästa år och bästa sommar någonsin sett till antalet båtgäster.