Medieproduktionspartner åt Brinja

Mörkblå-våg-02.png
Brinja sökte en heltäckande partner inom medieproduktion. Tillsammans har vi bland annat utformat och producerat kundreferensfilmer med NCC, Skanska och PEAB. Vi har sytt ihop hela deras rörliga grafiska profil med vinjett, outro och övergripande tonalitet. Vi har producerat reklamfilmer åt deras produkter som både ska förklara funktioner och sälja tjänsten. Och en hel del annat för att stötta dem i deras dagliga marknadsarbete. 

Brinja är det nya tillskottet i byggbranschen som genom egenutvecklade innovativa tekniska lösningar förbättrar säkerhet, effektivitet och hållbarhet på byggnadsarbetsplatser med kunder som NCC, Skanska och PEAB. De sökte en partner för att tillsammans utforma och producera rörligt innehåll för att etablera och stärka deras varumärke och samtidigt stötta säljarbetet mot både etablerade och nya segment. 

 

Vi har gett dem allt och lite till. Från kundreferensfilmer med NCC, Skanska och PEAB. Till en helt rörlig grafisk varumärkesprofil som går i linje med deras stilla grafiska profil. Till att producera säljande instruktions-/och produktfilmer för deras olika områden, och vi är verkligen inte klara än. 

 

Från att inte ha något rörligt att stötta sig mot har de nu filmer och innehåll som stöttar deras sälj- och marknadsarbete och tilltagande tillväxt. 

En av de säljande, informativa produktfilmerna

Kundreferensfilmen med NCC

Referensfilm - (en sub)-high.gif

Skräddarsydda vinjett. En den av deras nya rörliga, grafiska profil

Uppdrag
Mission01-black.png

Utforma och producera rörligt innehåll för att stötta Brinjas sälj- och marknadsarbete utifrån alla tänkbara behov.

Arbete
work01-black.png

Löpande spela in och sätta samman filmer och rörligt grafiskt material utifrån satta strategier.

resul01-black.png
Resultat

Från att inte ha något rörligt att stötta sig mot har de nu filmer och innehåll som stöttar deras sälj- och marknadsarbete och tilltagande tillväxt