Medieproduktion och digital marknadsföring åt Weissenrieder & Co

Mörkblå-våg-02.png
När vi började arbete tillsammans med Weissenrieder & Co fanns där egentligen inget rörligt innehåll i deras kanaler. Tillsammans har vi drivit deras olika satsningar för att fylla flödet, sticka ut och täcka deras olika behov. Det har bland annat inneburit en videopodd och halvanimerade reklamfilmer för deras produkter och tjänster.
Papper-header01.png
Videopodden CapEx Chat
Tillsammans med Weissenrieder & Co har vi utformat konceptet och producerar deras videopodd The CapEx Chat. Vi har tillsammans med Weissenrieder & Co arbetat fram konceptet och står för all produktion med inspelningen på deras kontor av en säsongs alla avsnitt, en gång varje fjärde eller femte månad. Det är en kostnadseffektiv process som bidrar med väldigt mycket värde för bolaget och varumärket. Dessa avsnitt läggs sedan upp på diverse sociala plattformar för att sedan delas och annonseras. Resultatet har genererat både leads och nya kunder.

Weissenrieder & Co är internationellt ledande inom Capex Strategy och Capex Management. I mer än 25 år har de tjänat den kapitalintensiva industrin globalt och gjort det möjligt för företag att avsevärt förbättra beslutsbeslut och generera kassaflöden för över 700 produktionsanläggningar.

 

Vi har samarbetat med Weissenrieder & Co och deras marknadssida i att producera diverse olika kampanjer och satsningar. En av dessa produktioner är videopodden the CapEx Chat som ligger till grund i att (1) Weissenrieder & Co sitter på denna enorma kunskap och dessa branschinsikter, (2) profilerna högst upp i företaget är så pass välkända inom branschen efter så många verksamma år och (3) personerna på företagen de vill nå ut till rör sig frekvent på plattformar som LinkedIn men inom en bransch som saknar denna typen inbjudande och nytänkande content. 

 

Vi har tillsammans med Weissenrieder & Co arbetat fram konceptet och står för all produktion med inspelningen på deras kontor av en säsongs alla avsnitt, en gång varje fjärde eller femte månad. Det är en kostnadseffektiv process som bidrar med väldigt mycket värde för bolaget och varumärket.

 

Dessa avsnitt läggs sedan upp på diverse sociala plattformar för att sedan delas och annonseras. Resultatet har genererat både leads och nya kunder.

Avsnitt 1. LinkedIn är den primära kanalen dessa visas i.

Papper-header01.png
Halvanimerad reklamfilm
Tillsammans med Weissenrieder & Co arbetade vi fram en reklamfilm för att både förklara och sälja in deras system Weissr. De har sedan använt utdrag från filmen för att marknadsföra andra delar av sin verksamhet.

Att både sälja och förklara en innovativ produkt inom Capex Strategy och Capex Management är inte det enklaste. Tillsammans skrevs manuskriptet och storyboarden om otaliga gånger för att matcha förväntningar, målgrupp och nya direktiv. Vi producerade sedan filmen och satte ihop något som Weissenrieder har haft stor nytta av i att nå ut med sin lösning mot sin globalt utspridda målgrupp.

 

Den längre versionen av reklamfilmen

Uppdrag
Mission01-black.png

Att genom smart och kreativt innehåll stärka varumärket för Weissenrieder & Co samt generera fler leads och uppdrag. 

Arbete
work01-black.png

Vi har tillsammans med Weissenrieder & Co arbetat fram koncepten för flera satsningar och står för all produktion. 

resul01-black.png
Resultat

Resultatet har genererat både leads och nya kunder. Allt innehåll har varit en stöttepelare som deras sälj- och marknadsavdelning kunnat luta sig mot.