Reklamfilmer och innehåll åt hela Academedias gymnasiesegment

Mörkblå-våg-02.png
Academedia är norra Europas största utbildningskoncern och inom deras gymnasiesegment finns 22 skolor uppdelade på varumärkena Sjölins, Procivitas och KLARA. Sedan 2020 har Bästa Sändningstid arbetat med att skapa synlighet åt Academedias gymnasiesegment. Vi har arbetat både mot Academedia direkt, mot deras tre varumärken samt mot individuella skolor i att nå ut i tider när man inte får gå ut. 
Papper-header01.png
22 unika skolfilmer
När gymnasiemässan 2020 flyttades till en digital plattform valde Academedia att satsa på att ta fram 22 öppethus- / reklamfilmer, en för varje skola inom sitt gymnasiesegment. Bästa Sändningstid fick ansvar att på två månader producera dessa filmer. Totalt kommer dessa filmer ha visats för över 100 000 personer under hösten, vintern och våren 2020 i förhoppning om att locka många intresserade till att söka till KLARA, ProCivitas eller Sjölins runt om i landet.

Tillsammans med Academia hittade vi ett arbetsmönster och upplägg som garanterade högkvalitativt och innehållsrikt slutresultat utifrån den begränsade tidsrymd som fanns. Vi vill säkerställa att varje skola representerades väl och att både skolan och Academedia kände sig nöjda med slutresultat. Det är rätt ofattbart när vi tittar tillbaka på det, att filmerna ni ser sedan spelades in på två-tre timmar start till mål. Sedan var det vidare till nästa skola. Vi gillade utmaningen att köra i det höga tempot och samtidigt leverera. Vi är både nöjda och stolta över alla filmerna och det fantastiska samarbetet med både elever, personal och Academedia. Efter detta kan vi titulera oss som proffs på skolfilmer. 

 

Vi är övertygade om att filmerna kommer att hjälpa Academedia att hitta gymnasieelever som vill söka till deras fantastiska skolor. Totalt kommer nämligen dessa filmer att ha visats för över 100 000 personer under hösten, vintern och våren 2020. Det ger oss höga förhoppningar om att locka många intresserade till att söka till KLARA, ProCivitas eller Sjölins runt om i landet.

Papper-header01.png
Förinspelade livesändningar
Öppna hus är skolornas bästa sätt att bjuda in, visa upp sig och besvara alla frågor. Vinter och vår 2020/2021 önskade skolor förvandla detta till digitala öppna hus. Vi på Bästa Sändningstid skapade tillsammans med några av Academedias skolor digitala öppna hus i form av förinspelade livesändningar.

Det skulle kännas inbjudande och varmt samtidigt som alla frågor skulle besvaras och att de digitala öppna husen efterliknande de fysiska så gott det gick. Soff-snack kompletterades med rundvandring och till detta försökte vi baka in kreativa lösningar för att hjälpa samtalen och sändningarna att bli så bra som möjligt.

Uppdrag
Mission01-black.png

Skapa synlighet och hjälpa Academedia och deras gymnasieskolor i att nå ut. 

Arbete
work01-black.png

Vi producerade bland annat 22 gymnasiefilmer, förinspelade livesändningar, annonser, öppet hus-filmer och en hel del annat runt om i Sverige.

resul01-black.png
Resultat

Totalt har dessa filmer  visats för över 100 000 personer under hösten, vintern och våren 2020 i förhoppning om att locka många intresserade till att söka till KLARA, ProCivitas eller Sjölins runt om i landet.